kontakt

Sprawozdanie z wyprawy

NA POLSKI BIEGUN ZIMNA
Suwalszczyzna

3-5 lutego 2017 (piątek, sobota, niedziela)

Zdjęcia Małgosi Jaskuły:

 

Zdjęcia organizatora: